Γιατί να προτιμήσω ένα ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

Τα ΣΥΝ της ΣΥΝεργατικής μάθησης:

Συνεισφορά
Συνεννόηση
Συνεργασία
Συνυπευθυνότητα
Συναδελφικότητα
Συναναστροφή
Συναγωνισμός
Συνέπεια
Συνύπαρξη

1. Στο κέντρο ξένων γλωσσών ο δάσκαλος είναι πιστοποιημένος, εξειδικευμένος και αξιολογημένος, ενώ στο ιδιαίτερο μάθημα είναι δύσκολο να ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα.

2. Το κέντρο υπερέχει έναντι του ιδιαίτερου γιατί έχει ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής ακολουθεί ένα αυστηρά διαμορφωμένο πρόγραμμα και δε μένει πίσω στην ύλη όπως σε ένα ιδιαίτερο που ο διδάσκων προσαρμόζεται στις «χαλαρές» απαιτήσεις του παιδιού και ακυρώνει πιο εύκολα το μάθημα με αποτέλεσμα να μην τελειώνει ποτέ την ύλη στον προβλεπόμενο χρόνο.

3. Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία του εμπορίου είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν στην τάξη. Έχουν λογισμικό για διαδραστικό πίνακα που ζωντανεύουν το βιβλίο και κάνουν τη μάθηση πιο ευχάριστη. Έχουν ομαδικές εργασίες και projects που αναγκαστικά στο ιδιαίτερο ο καθηγητής δεν μπορεί να τα κάνει.

4. Στην ομαδική διδασκαλία ο μαθητής αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνει όχι μόνο από τον δάσκαλο αλλά και από τους συμμαθητές του. Το κέντρο ξένων γλωσσών αξιοποιεί αντικειμενικά τον μαθητή μέσω διαγωνισμάτων, ενώ στο ιδιαίτερο μάθημα δεν υπάρχουν οι συνθήκες της συστηματικής άσκησης και του αντικειμενικού ελέγχου.